Time Manager

Фотоконкурс "Младежки поглед към позитивната София"


София, 2012г. Сдружение „Култури” в партньорство с район “Красно село” организират фотоконкурс в рамките на проект "Младежки поглед към позитивната София - ценностите, забележителностите и добрите практики в градската среда в снимки", реализиран по програма „Европа” 2012 на Столична община и в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата – 2019 г. Медиен партньор на проекта: фотографска агенция "Булфото".

 

ТЕМА

"Младежки поглед към позитивната София”

 

Конкурсът цели да покаже положителните страни на българската столица и добрите практики, които развиват европейското лице на нашия град – новостите, разнообразието от етноси и култури, активното включване на младите граждани.

 

Фотографиите трябва да са свързани със следните подтеми:

  • Добрите практики в София
  • Позитивната и нова София
  • Европейската София
  • Лицата на София
  • Културните общности на София
  • Ценностите на София
  • Солидарна София
  • Гражданско самосъзнание

 

НАГРАДИ

Голямата награда – 1000 лв.
Втора награда – 800 лв.
Трета награда – 700 лв.

 

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА

В конкурса могат да участват професионални фотографи и любители на възраст до 35 години.
Фотографи, ненавършили 18 години, могат да вземат участие със съгласието на техните родители или законни настойници.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и посланието на снимката (до 3 изречения).

Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 3000 пиксела по дългата страна. Файловете не трябва да са по-големи от 10MB.

Всеки автор трябва да може да предостави суров файл (снимка в оригинален размер и без корекции).

Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Снимките трябва да се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали.

Снимките трябва да са с актуалност до две години от стартирането на конкурса и да не са участвали по други инициативи на програма “Европа”.

Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса снимки, които нямат необходимите технически качества и не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.

 

АВТОРСКИ ПРАВА

Участникът в конкурса гарантира, че е носител на авторските права и на правата за публикация на творбата, с която участва. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса. Участникът освобождава сдружение „Култури” и район „Красно село“ на Столична община от всякакви претенции на трети лица, свързани с използване на творбата за промоционалните цели на конкурса, както и за публикация на промоционални и информационни материали, свързани с дейностите по проекта. 

Всеки участник в конкурса предоставя на сдружение „Култури” и Столична община правата за публикация на творбата/творбите, с която/които участва, за промоционалните цели на конкурса, както и за публикация на информационни и промоционални материали, свързани с темата на конкурса и с програма “Европа” на Столична община и кандидатурата на София за Европейска столица на културата – 2019 г.

 

УЧАСТИЕ

Снимка за участие в конкурса се изпращат на електронна поща, като прикачен файл, на адрес culturi.association@gmail.com с тема на писмото: “Фотоконкурс - Младежки поглед към позитивната София ”. Всеки участник може да участва с максимум 4 единични снимки и/или една фото-история до 9 кадъра. 

В текста на имейла трябва да са посочени: трите имена на фотографа, възраст, местожителство, електронна поща, телефон за връзка .

Всяка снимка трябва да е изпратена в отделно електронно писмо и да е придружена с посочената информация.

При изпращане на снимките по електронна поща се прилага и сканирано копие от подписана декларация със следния текст: declaratsia.pdf

 

В случай на липса на попълнена и подписана декларация, кандидатурата няма да бъде оценявана.

Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно получената кандидатура за участие в конкурса.

 

КРАЕН СРОК

21.09.2012 г.

 

ПОБЕДИТЕЛИ
Победителят в конкурса ще бъде обявен след 1 октомври на страницата на сдружение „Култури” www.culturi.org.

 

Снимките ще бъдат оценявани от професионално жури в състав:

 

Най-добрите снимки ще бъдат включени в изложба по проекта в Дом на културата „Красно село”, София.

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

Участниците в конкурса се съгласяват да разрешат на организаторите – сдружение „Култури”, район „Красно село” и Столична община - снимките да бъдат част от изложбата, която ще финализира конкурса, да бъдат използвани в печатни издания и на сайта на сдружението, както и да бъдат използвани от други медии в публикации, свързани с изявата, и с цел реклама и представяне на конкурса, както и популяризиране на програма “Eвропа” и кандидатурата на София за Европейска столица на културата – 2019 г.

 

За въпроси: тел. 0885 635 123, 0889 165 651

culturi.association@gmail.com

 

evropa-so

 

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване. Фотографът дава съгласието си организаторите да използват неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса и програма “Европа” на Столична община и кандидатурата на София за Европейска столица на културата – 2019 г.

 

Всички снимки и материали, публикувани на страницата на сдружение "Култури" са обект на авторско право.